Xiong xian Guangrui Packaging Co., Ltd.
Home  >  Tea Bag > Non Woven Tea Bag
  • Mail Us: roseduanh@hotmail.com
  • Call Us: +86 312 556 6586
  • Skype:
  • Fax: +86 312 577 5586
  • Zip: 071800
  • Add.: West Sec. of Shuanghou St., Xiong County, Baoding, Hebei, CN